Fødevarestyrelsen skriver på deres hjemmeside følgende:

Kemiske stoffer i nogle typer te

Teblade kan indeholde forskellige kemiske stoffer som fx PA (pyrrolizidinalkaloider) og PAH (polycykliske aromatiske hydrokarboner). Vær derfor opmærksom på at variere valget af teer til hverdag.

Forurening med plantegiftstofferne pyrrolizidin-alkaloider i te
Te-planter kan blive forurenet i nærheden af ukrudt, der naturligt producerer plantegiften PA (pyrrolizzidin-alkaloider). Kogende vand trækker effektivt PA fra teblade ud i teer som fx rooibos, camille, mynthe, fennikel, grøn te og specielle urteteer.

Nogle plantearter tilhørende fx Kurveblomstfamilien og Rubladfamilien danner naturligt PA. PA-holdige fødevarer er uønskede, fordi de er giftige for leveren, og fordi de i dyreforsøg viser sig kræftfremkaldende og skadelige for arveanlæg.

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, har beregnet, at der kan være et højt samlet indtag af PA for særligt de voksne forbrugere i EU, der har et højt indtag af te. Det antages, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige effekt. Der er derfor en sundhedsmæssig begrundelse for at minimere borgernes indtag af disse stoffer.

Særligt voksne, der dagligt drikker meget store mængder te, kan have et indtag, der giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.
Hvilke fødevarer har et højt indhold af PA?

Undersøgelser har vist, at det er svært helt at undgå PA, da nogle fødevarer kan blive forurenet bare ved at være i umiddelbar nærhed af forskellige ukrudtsplanter, der naturligt producerer PA.

Ifølge det tyske risikovurderingsinstitut BfR (Federal Institute for Risk Assessment) er det særligt rooibos te, sort te, grøn te og honning, som forbrugere hovedsageligt får plantegiften fra. Også kamillete, fennikelte og pebermyntete har vist sig at være forurenet med PA ifølge undersøgelser fra bl.a. Tyskland, Schweiz og Belgien.

Det hyppigste fund og de højeste indhold af PA er set i rooiboste. For rooiboste ved man, at forureningen skyldes en ukrudtsplante som tilhører brandbæger-slægten. Denne plante har en overfladisk lighed med rooibosplanten selv og bliver derfor også plukket i te-markerne. I europæiske undersøgelser af rooiboste, indeholdt teerne PA i varierende mængder.

Forsøg viser, at PA let udtrækkes i kogende vand og derfor findes i højt indhold i den færdige te.
Forsøg viser derudover, at PA ikke nævneværdigt overføres fra forurenet dyrefoder til mælk, æg eller kød, samt slet ikke findes i fx frugtte.

Planter, der selv producerer PA i større mængder, er f.eks. følfod (Tussilago farfara), planter fra kulsukkerslægten (Symphytum), planter fra brandbægerslægten (Senecio) eller arter af hestehov (Petasites).