februar 2020

Der skrives igen meget om PA- og PAH-stoffer der kan findes i te, urter og grønsager. Derfor har jeg undersøgt området nærmere og har kontakt til alle mine leverandører om disse stoffer, og om de findes i de teer jeg forhandler.

Jeg vil dog starte med at fortælle hvad disse stoffer egentlig er for nogle. 

Det er ikke en ny ting, denne her.

De ukrudsplanter, der indeholder plantegiftstofferne PA-stoffer (Pyrrolizidin-Alkaloider), er f.eks. følfod (Tussilago farfara), planter fra kulsukkerslægten (Symphytum), planter fra brandbægerslægten (Senecio) eller arter af hestehov (Petasites). Nogle plantearter tilhørende fx Kurveblomstfamilien og Rubladfamilien danner også naturligt PA. Alle disse planter er gamle planter, der vokser og har vokset i vores natur og på vores marker i umindelige tider. De vokser alle steder sammen med andre ukrudtsplanter og blomster, i vejkanterne og på naturområder. Så det er ikke nyt, dette her.

Og sagen opstår igen, fordi Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen har advaret forældre til småbørn mod at deres børn under 3 år ikke skal drikke Kamille te, da PA-stofferne kan skade børnene. Jeg vil dog i den sammenhæng lige slå fast, at Kamille IKKE er en te, men en urt, og derfor skal betegnes som en urte-drik.

Det giver helt mening, at man advarer mod at spædbørn drikker Kamille urte-drik, fordi til de almindelige te-breve med Kamille bruger man det meste af planten minus stænglerne. Og da Kamille egentlig også er en ukrudtsplante, forkommer den sammen med netop de planter, man advarer om. Men hvis man bruger økologiske Kamilleblomster og kun blomsterne, vil sansynligheden for at der er PA-stoffer i dem være meget lille for ikke at sige slet ikke. Det skyldes, at de certificerede økologiske marker bliver kontrolleret ikke kun for pesticider og andre giftstoffer, men også for de nævnte planter. Disse må nemlig ikke befinde sig på økologiske marker.

Undersøgelser har vist, at det er svært helt at undgå PA-stoffer, da nogle fødevarer kan blive forurenet bare ved at være i umiddelbar nærhed af de forskellige ukrudtsplanter, der naturligt producerer PA-stoffer. Dermed kan en meget stor del af vores grøntsager også være påvirkede af PA.

Da vi kontaktede Fødevarestyrelsen i Danmark og spurgte mere ind til deres advarsel, gjorde de opmærksom på, at advarslen gjaldt spædbørn og ikke voksne og ældre. De nævnte, at man som voksen skulle drikke mindst 10 liter hver dag i 10 år for at blive påvirket at PA-stofferne.

Dermed ser jeg egentlig advarslen fra Fødevarestyrelsen mere som "skræk-propaganda" end egentlig oplysning.

Selvfølgelig giver det helt mening at undlade at give spædbørn Kamille drik, fordi de små nyfødte ikke har det fornødne immunforsvar. Deres immunforsvar kommer fra modermælken og er med til at bygge de smås immunforsvar op. Det er først efter de er blevet omkring 3 år, at lever og nyrer er istand til at arbejde selvstændigt uden hjælp fra moderens gode mælk. (Dette er citeret fra en nu pensioneret medicinske overlæge og børnelæge, Jens Kargaard)

Hvad angår PAH-stoffer, så er det tjærestoffer, som fremkommer ved grillning, ristning og stegning. PAH står for Polycykliske Aromatiske Hydrokarboner (polycykliske aromatiske kulbrinter), og dækker over en gruppe på mere end 100 tjærestoffer, der forekommer i kultjære og sod.

De vigtigste kilder til miljøforurening med PAH er røg fra boligopvarmning med kul, olie og træ samt udstødningsgasser fra biler. Hertil kommer udledning fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og en lang række industrielle processer. PAH-forurening i forbindelse med olieudslip fra skibe og boreplatforme kan også være en kilde. Endelig kan tobaksrøg være en betragtelig kilde til PAH. 

PAH og en lang række stoffer, der dannes fra PAH, bindes til partikler i luften. De kan forurene afgrøder ved nedfald. PAH kan dannes ved madlavning, specielt ved grillstegning, røgning og tørring. PAH findes også som miljøforurening i kornprodukter, spiseolier, frugt, grøntsager og skaldyr.

Men PAH findes IKKE i te, hverken grøn te, hvid te, Oolong te eller sort te, men kan findes i røget te Laspsang Souchong, og i enkelte grønne teer, dem der bliver tørrede ved wok-ristning. Dog kan PAH i sjældne tilfælde findes i de meget billege sorte og grønne teer, da disse er maskinproducerede og maskin-tørrede. Hvis te-bladene har været for tæt på varmekanonen, kan de være blevet stegt.

Ingen urter indeholder PAH, da de ikke udsættes for hverken grillning eller ristning.