Forurening med plantegiftstofferne pyrrolizidin-alkaloider (PA) i te

Fødevarestyrelsen skriver om PA, at Te-planter kan blive forurenet i nærheden af ukrudt, der naturligt producerer plantegiften PA (pyrrolizzidin-alkaloider). Kogende vand trækker effektivt PA fra teblade ud i teer som fx rooibos, camille, mynthe, fennikel, grøn te og specielle urteteer.

Jeg må som fagkyndig på dette område korrigere Fødevarestyrelsen med hensyn til at kalde urter for te. Te-blade kommer kun fra te-træerne Camilia Sinensis og Camelia Assamica, alt andet "te" er urter og er ikke en te-drik. Det er en urte-drik. Dette vil jeg gerne understrege, da te-bladene ikke kommer i nærheden af de nævnte ukrudtsplanter. I følge det tyske kontrol-firma Eurofins, der kontrollerer te i hele verden, især i Asien, og certificere te-plantagerne som økologiske, må der ikke vokse de nedenfor nævnte planter i økologiske marker. De er fuldt ud opmærksom på dette problem med PA-stoffer.

De fleste plantager, jeg har været på, har IKKE nogen ukrudtsplanter mellem te-planterne, men planter derimod grøntsager, især kinesisk spinat og skovjordbær, da disse giver rigtig god næring til jorden, foruden at de også holder ukrudt væk.

De plantearter tilhørende fx Kurveblomstfamilien og Rubladfamilien danner naturligt PA. De planter, der selv producerer PA i større mængder, er f.eks. følfod (Tussilago farfara), planter fra kulsukkerslægten (Symphytum), planter fra brandbægerslægten (Senecio) eller arter af hestehov (Petasites).

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, har beregnet, at der kan være et højt samlet indtag af PA for særligt de voksne forbrugere i EU, der har et højt indtag af te. Det antages, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige effekt. Der er derfor en sundhedsmæssig begrundelse for at minimere borgernes indtag af disse stoffer.

Igen er vi ude i definationen af ordet Te. Hvad mener de i virkeligheden. I følge den medarbejder, jeg talte med, drejer det sig om urter og ikke om te-blade. Og hun påpejede at det især drejer sig om urte-drikke fra Kamille, pebermynte og mynte, samt Rooibos. Skægt nok er disse 4 også en form for ukrudt og vokser sammen med de nævnte planter der indeholder PA. Og fordi man bruger alle plantedele over jorden, kan det forekomme, at der er nogle af de nævnte ukrudtsplanter, der kommer med i høsten.

Igen drejer det sig ikke om te-blade, hverken grøn te, hvid te, gul te, Oolong te eller sort te.

I udtalelsen fra Fødevarestyrelsen, skriver de: Særligt voksne, der dagligt drikker meget store mængder te, kan have et indtag, der giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Dette afkræfter selv samme myndighed under vores samtale med dem, idet de fortæller, at man som voksen skal drikke 10 liter te om dagen i 10 år, for at komme i risiko-zonen. Det er lidt af en sjat og det er der ingen der gør.

Så det virker som "Skræk-propaganda" !

Hvilke fødevarer har et højt indhold af PA?

Undersøgelser har vist, at det er svært helt at undgå PA, da nogle fødevarer kan blive forurenet bare ved at være i umiddelbar nærhed af forskellige ukrudtsplanter, der naturligt producerer PA.

Ifølge det tyske risikovurderingsinstitut BfR (Federal Institute for Risk Assessment) er det særligt rooibos te, sort te, grøn te og honning, som forbrugere hovedsageligt får plantegiften fra. Også kamillete, fennikelte og pebermyntete har vist sig at være forurenet med PA ifølge undersøgelser fra bl.a. Tyskland, Schweiz og Belgien.

Dette er ikke helt sandt, ifølge Eurofin i Tyskland. Sort te og Grøn te er IKKE i risiko-gruppen, som Rooibos og urte-drikkene er. Værre stor det til med honning og mange af vores grøntsager.

Det hyppigste fund og de højeste indhold af PA er set i rooibos. For rooibos ved man, at forureningen skyldes en ukrudtsplante som tilhører brandbæger-slægten. Denne plante har en overfladisk lighed med rooibosplanten selv og bliver derfor også plukket i markerne. I europæiske undersøgelser af rooibos, indeholdt drikkene PA i varierende mængder.

Forsøg viser, at PA let udtrækkes i kogende vand og derfor findes i højt indhold i den færdige bryg.
Forsøg viser derudover, at PA ikke nævneværdigt overføres fra forurenet dyrefoder til mælk, æg eller kød, samt slet ikke findes i fx frugt-drikke.

Artiklen er skrevet februar 2020 af Michael Walter Rasmussen, ejer af Nordic Tea Aps.