Vår webbshop och vår fysiska butik fortsätter att vara öppen.

Vi paketerar din beställning med extra tanke på säkerhet och spridning av infektion.

Enligt den danska veterinär- och livsmedelsverket kan torrmat inte vara smittbärare. Te är en torr mat.