Vildmark med Rooibos te. Det är här vi får vårt organiska Rooibos-te.

Våldsamma prisökningar på väg till Rooibos te. Ökningen är 18-22%. Det är bristen på nederbörd som skadar växterna, varför så mycket inte kan skördas. Därför kommer jordbrukarna inte längre att skörda Rooibos eftersom de inte får tillräckligt med pengar för sina grödor, utan väljer andra grödor som ger mer pengar.

Prisuppgångarna är således uppdelade på bättre löner för bönderna, liksom den ökande efterfrågan på Rooibos te sätter upp priserna på världsmarknaden.

0 anmeldelser
Modell: 4003
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
1 anmeldelser
Modell: 4014
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4007
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
1 anmeldelser
Modell: 4002
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
37.67 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4016
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4004
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
31.88 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4048
Vikt: 0,058-1,04 kg
Sold out
Pris från
33.32 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4015
Vikt: 0,058-1,02 kg
0 anmeldelser
Modell: 4005
Vikt: 0,058-1,02 kg
Pris från
33.32 SEK
1 anmeldelser
Modell: 4013
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
2 anmeldelser
Modell: 4008
Vikt: 0,058-1,04 kg
Populära
Pris från
33.32 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4001
Vikt: 0,058-1,04 kg
Populära
Pris från
39.12 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4009
Vikt: 0,058-1,04 kg
Pris från
33.32 SEK
0 anmeldelser
Modell: 4010
Vikt: 0,058-1,04 kg